Kôrovnica zelená na smrekovcoch a smrekoch

13.01.2020

Určite ste sa niektorí už stretli s tým že na smrekovci boli "polámané ihlice". Pôvodcom je druh vošky, ktorá má veľmi zaujímavý vývojový cyklus.

Poškodenie ihlíc na smrekovci opadavom
Poškodenie ihlíc na smrekovci opadavom

Kôrovnica zelená - Sacchiphantes viridis (Ratzeburg, 1843) je malá voška, ktorá v určitom štádiu vývoja (larva) poškodzuje smrekovcové ihlice typickým nezameniteľným spôsobom. Na rašiacich ihliciach smrekovca ich môžeme pozorovať ako malé čierne bodky. Ihlice smrekovca sú v mieste vpichu zahnuté, sú svetlozelenej, žltej neskôr hrdzavohnedej farby. Druh žije aj na smreku, kde tiež spôsobuje škody. Na konárikoch smreka vytvára typické hálky Počas vývoja časť populácie prezimuje na kôre, pokrytá bielou voskovou vatou. Bionómia tohto druhu je veľmi zložitá. Škodca prezimuje ako larva na báze púčika smreka. Na jar rýchlo dospieva a kladie vajíčka. Z nich sa vyliahnu larvičky, ktoré cicaním vytvoria z púčika smreka typickú hálku. o veľkosti asi 2,5 až 5cm. Vytvára sa na báze výhonu a ten akoby hálkou prerastal. Začiatkom leta hálky uschýnajú a otvárajú sa. Dospelé vošky z nich vyliezajú a prelietajú na smrekovec, kde vykladú vajíčka. Larvy potom cicajú na ihliciach. Prezimujú na vetvičkách a na jar dospievajú. Z vajíčok, ktoré nakladú sa liahnu progre-diens (ktoré preliezajú na ihlice) a sistens (prezimujúce na kmeni). Neskôr v lete možno na ihliciach smrekovca pozorovať zvyšky exúvií dospelých samíc, ktoré tam po preletení zo smreka kládli vajíčka. Riziko poškodenia sa zvyšuje na miestach spoločného výskytu smreka a smrekovca.

Hálka na smreku
Hálka na smreku

Trošku zložité...však? Ale podstatné pre nás je to, že na jar počas rašenia ihlíc sa liahnu aj larvy tejto vošky. V tomto období je potrebné vykonať postrek(akýkoľvek s účinnosťou proti voškám napr. Mospilan, Karate...) a tým predídeme poškodeniu ihlíc.