Smrek obyčajný- neobyčajný

Tvarovanie prebiehalo v zime 2015 v dielni pána Jozefa Valúcha. Dlhoročne zapestovaná rastlina sa pravdepodobne prvýkrát tvarovala. Bol to pomerne náročný materiál, prioritne išlo o určenie pohľadovej strany, spracovanie mŕtveho dreva a napolohovanie kostrových konárov.

Pred tvarovaním.

Práca na mŕtvom dreve. Vyčistilo a rozšírilo sa šari a opracovali sa jiny.

Hrubé konáre sa nabandážovali a precízne nadrôtovali.

Po tvarovaní. Jemné vetvenie sa tentokrát nedrôtovalo - smreky sú na to obzvlášť citlivé. V tejto fáze tvarovania by to bolo pre rastlinu vyčerpávajúce.