Smrek obyčajný

Rastlina pochádza z hôr, pomerne dlhú dobu bola zanedbaná. Koruna sa starostlivo prestrihala a nadrôtovala.