Ohnivá záhrada

Osobne mám veľmi rád Javory ohnivé (Acer ginnala). Je to nenáročná drevina, ktorá dobre znáša rez. Na jeseň krásne vyfarbuje a netrpí mrazmi alebo letnými horúčavami. Záhrada sa nachádza v teplej klimatickej oblasti. Javory v nej tvoria kostru záhonu a zároveň chránia trvalky a menšie kry, ktoré sú zasadené v ich tieni. Ako japonský prvok je do záhonu vsadený Tis japonský (Taxus cuspidata) a Borievka čínska (Juniperus chinensis).