O nás

Idea-bonsaj je zastúpená dvomi menami - Ľuboš Donoval a Michal Zbončák. Naše cesty sa stretli na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, kde sme po prvý krát začali s pestovaním bonsajov. Dlhé roky sme sa venovali pestovaniu ako hoby, až kým neprišla príležitosť pracovať pre Bonsai Museum Isabelia, kde sme sa starali o obsiahlu zbierku dovezených, ale aj domácich druhov drevín. Veľkou výzvou, ale aj školou bolo pre nás podieľať sa na tvorbe zbierky obsahujúcej sto borovíc, kde sme mali možnosť tvarovať hodnotné yamadori borovice lesnej. Keďže obaja sme pevne previazaní s našim rodným krajom, po čase nás to opäť ťahalo domov a rozhodli sme sa ponúkať naše služby pod spoločným menom idea-bonsaj.

Ing. Michal Zbončák - pochádza zo Zvolena. Vyštudoval lesníctvo na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici a neskôr stráž prírody na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity a ekológiu na Technickej univerzite vo Zvolene. Bonsajom sa venuje od roku 2002 a od roku 2015 aj profesionálne v rámci spolupráce pre Bonsai Museum Isabelia a Bonsaicentrum Žilina.

Ing. Ľuboš Donoval - pochádza zo Zvolena. Vyštudoval lesníctvo na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici a neskôr Záhradnú a krajinnú architektúru na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Bonsajom sa venuje od roku 2002 a od roku 2015 aj profesionálne v rámci spolupráce pre Bonsai Museum Isabelia a Bonsaicentrum Žilina.