Záhrada 1

Tvarovanie záhradných stromov
Tvarovanie kutivarov Borovice lesnej (Pinus sylvestris sp.) prebiehalo na jeseň v roku 2014. Bola použitá technika bambusových rohoží.

Údržba importovaných drevín
Údržba importovaných bonsajov Borovice drobnokvetej (Pinus Parviflora) pozostáva z viacerých úkonov počas sezóny. Jednotlivé zásahy sú zavislé od vitality rastliny a počasia. Pri tomto druhu dreviny je v našich klimatických podmienkach potrebná zvýšená odborná starostlivosť.

V máji roku 2015 sa na boroviciach vylámali predlžujúce sa prírastky. Obrast sa skompaktnil.
V roku 2016 sa na boroviciach odstránili bambusové rohože, pretrhali ihlice, prestrihali vetvy a následne sa s napinákmi posťahovali konáre, pri ktorých bolo potrebné zmeniť polohu.