Tis japonský

Tis japonský - Taxus cuspidata
Pred nedávnom som mal tú česť pracovať na tejto rastline, ktorej majiteľom je pán Jozef Valúch. Po prečistení a odstránení nepotrebných konárov nasledovalo drôtovanie. Napolohovaním jemného obrastu sa vytvorili jednotlivé poschodia, na ktoré budú rovnomerne dopadať slnečne lúče.

Pôvodný stav.

Detail ošetreného mŕtveho dreva.

Po drôtovaní.
Vo vrchnej časti koruny (čiapke) chýba hmota. Budúcu sezónu sa pristrihne pravá časť koruny a vrchol sa nechá narásť, aby koruna dostala správne proporcie. Keď sa tisy strihajú v správnu dobu, vedia nahodiť dostatočné množstvo nových pukov. Preto som radšej tento úkon nechal na budúcu sezónu - nemáme sa kam ponáhlať.