Bonsaje

Venujeme sa hlavne pestovaniu domácich druhov bonsajov pre ich dostupnosť ako východiskového materiálu (škôlkársky materiál, vlastné výsevy, yamadori), ale aj nenáročnosti ich pestovania vzhľadom na ich dobré rastové vlastnosti v našich klimatických podmienkach. Postupne by sme chceli prezentovať naše doterajšie skúsenosti s pestovaním týchto druhov a ukázať že aj naše rastliny môžu pri správnej starostlivosti dosiahnuť vysokých kvalít.

Z druhov, ktoré pestujeme je v našej zbierke najviac zastúpený hrab obyčajný, javor poľný, buk lesný, hloh obyčajný a jednosemenný a borovica lesná... V menšom zastúpení môžete vidieť v našej zbierke borievku obyčajnú, brest hrabolistý, brest väzový, bršlen európsky, borovicu čiernu, drieň obyčajný, dub letný, dub plstnatý, jabloň domácu, slivku čerešňoplodú, slivku trnkovú, smrekovec opadavý, svíb krvavý, tis obyčajný. Z introdukovaných druhov pestujeme agát biely, borievku čínsku, borievku prostrednú, gledíčiu trojtŕňovú, javor cukrový, javor ohnivý, krušpán vždyzelený, nátržník krovitý, skalník rozprestretý, tis japonský, zelkovu ostrolistú...