Košice 2017

5. - 8. mája 2017 sme sa v Košiciach zúčastnili Národnej výstavy bonsajov a suiseky. Vystavovali sme sedem stromov, z toho prevažne listnaté: Hrab obyčajný (Carpinus betulus), Brest hrabolistý (Ulmus minor), Hloh jednosemenný (Crataegus monogina), Javor ohnivý (Acer ginalla). Z ihličnanov sme mali zastúpené dve Borovice lesné (Pinus Sylvestris) a Smrekovec opadavý (Larix decidua).