Bonsai Gallery 2019 Nitra

V aprili 2019 sme už tradične s Bonsai centrom Žilina organizovali 2 ročník výstavy bonsajov pod názvom Bonsai Gallery v areáli Agrokomplexu v Nitre. Na tomto ročníku mali možnosť vystavovať svoje stromy členovia klubov z celého Slovenska, ale aj jednotlivci, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu. Priestor bol zaujímavo rozčlenený tak aby každý bonsaj klub mal vlastný priestor na prezentáciu svojich bonsajov. V rámci programu predviedol v sobotu svoje umenie Jan Culek z Českej republiky pri tvarovaní borovice lesnej a v nedeľu sme sa pre zmenu predviedli my z Idea-bonsaj pri tvarovaní borievky prostrednej.